Naše strategie

V Apollo Ventures využíváme našeho pokročilého know-how k agilní úpravě našich investičních strategií v závislosti na tržních podmínkách. Díky tomu dokážeme využívat širokého spektra tržních příležitostí tak, abychom vždy v danou chvíli dosahovali co nejlepšího poměru risk to reward.

Tento přístup vyžaduje aktivní správu portfolia, při čemž často kombinujeme více obchodních nástrojů, abychom zajistili jeho celkovou vyváženost. Mezi nástroje, které aktivně využíváme, patří nejen spotové obchody, ale také futures obchodování, zejména pro hedgování spotových pozic, obchodování opcí, oblast poskytování likvidity na decentralizovaných protokolech nebo využití algoritmického tradingu postaveného na predikčních modelech umělé inteligence.

Našim cílem je identifikovat nastupující trendy a technologicky zajímavé projekty dříve než ostatní účastníci trhu. Pro tyto projekty sestavujeme investiční teze, na základě kterých vstupujeme do pozic. Tato strategie s sebou přináší potenciál nadprůměrného zhodnocení, ale také vysokou volatilitu a omezený objem spravovaného kapitálu. Z tohoto důvodu je počet investorů do fondu omezen.

Výsledky naší strategie

Exekuci našich strategií jsme optimalizovali při správě vlastního kapitálu, při čemž její výsledky jsou znázorněny zde:

vyýledky strategie - grapf

Na grafu je vidět srovnání vývoje hodnoty jednotlivých aktiv od 1. 6. 2017 do 1. 2. 2023.

Pro porovnání jsme vybrali 3 aktiva, která považujeme za nejbližší alternativní investice z pohledu progresivní části portfolia.

Index SP500, který je dnes zhruba z 60 % tvořen technologickými firmami, za tuto dobu vykázal růst 68,5%.

Jako další aktiva jsme vybrali Bitcoin a Ethereum.

Tato aktiva často používají blockchainové investiční fondy jako benchmark svého výkonu. BTC za tuto dobu vykázal 1001% růst a ETH vykázalo 690% růst.

Vzhledem k cykličnosti trhu však tato aktiva v uvedeném období zaznamenala opakovaně propad hodnoty o více než -70%.

Právě eliminace těchto propadů je nosným pilířem naší strategie, která díky tomu vykázala za porovnávané období růst 10 500%.

Upozorňujeme, že minulé výsledky nezaručují příznivé výsledky do budoucna. Aplikované strategie byly nastaveny na vyšší míru rizika a obchodovaný objem umožňoval vyhledávat i příležitosti s výrazně nižší likviditou.

Jak jsme dosáhli uvedeného zhodnocení

Uvedené zhodnocení se nám podařilo dosáhnout díky správné exekuci naší strategie v kombinaci s řadou makroekonomických faktorů. Níže uvádíme konkrétní strategie, díky kterým jsme dosáhli výše uvedených výsledků a které kombinujeme v závislosti na aktuálních tržních podmínkách, abychom potenciálně dosahovali nadstandardního zhodnocení kapitálu.

active search

Strategie aktivního vyhledávání kvalitních projektů

Tato strategie nám dlouhodobě přináší nejlepší výsledky, při čemž jejím základem je aktivní vyhledávání projektů s vysokým inovativním potenciálem a reálným uplatnění na trhu.Tyto projekty podrobujeme důkladné due diligence na základě které určujeme v závislosti na tržních podmínkách valuaci těchto projektů.

Tuto valuaci porovnáváme s aktuální tržní valuací projektů a hodnotíme, zda jsou projekty trhem správně ohodnoceny. Následně dle zjištěných dat děláme kvalifikovaná rozhodnutí o výši investice a míře rizika.

Jedním z posledních příkladů je například decentralizovaná perpetual burza gTrade a její token $GNS.

Po kolapsu centralizované burzy FTX byla vysoká pravděpodobnost, že účastníci trhu začnou hledat alternativní řešení jak bezpečněji obchodovat své prostředky. A jasným kandidátem byly právě decentralizované burzy. Náš tým již dříve tyto příležitosti analyzoval a tak stačilo tyto dřívější analýzy pouze zběžně aktualizovat.

Díky porovnávání relevantních ukazatelů a dat jako například utilita tokenu, tokenomika, pravděpodobné katalyzátory, volume, total locked value a mnoha dalších jsme vybrali jako hlavního kandidáta pro tento typ investice burzu gTrade s tokenem $GNS.

Kromě relativního podhodnocení tokenu v porovnání s konkurencí (například GMX), jsme díky rozsáhlé analýze věděli, že ji zároveň v brzké době čeká kromě stávající kryptoměnové sítě Polygon rozšíření na kryptoměnovou síť Arbitrum, která je v současné době velice populární. Kontakovali jsme také zakladatele projektu a zjišťovali jsme od nich, jestli vyjdou v blízké budoucnosti nějaké další zprávy a vylepšení, které by mohly mít pozitivní vliv na cenu tokenu, úspěšně.

Díky tomu jsme se nebáli do $GNS alokovat větší množství kapitálu. Token následně během 3 měsíců udělal zhodnocení 300 %, zatímco průměr trhu za toto období byl necelých 30 %. Při uzavření pozice hrálo velkou roli porovnávání dat s konkurenčním protokolem GMX se stejnojmenným tokenem $GMX, který vůči těmto datům zase začínal být poměrově levnější než token $GNS. Po uzavření pozice $GNS jsme část zisku opět alokovali do tokenu $GMX, který následně poměrově oproti $GNS vyrostl a protokoly se se svými tokeny dostali dle naší analýzy opět do balancu, kde je považujeme vzájemně správně ohodnocené.

free capacity 01

Strategie proaktivního využívání volného kapitálu s eliminací dopadu tržního rizika

Tyto strategie jsou postaveny tak, že alokovaný kapitál je ochráněn proti negativnímu vývoji hodnoty využívaných aktiv. V praxi to tak znamená, že vyděláváme peníze, ať už jde trh nahoru nebo dolů.

free capacity 02

Nejatraktivnější příležitostí tohoto typu z hlediska poměru výnosu a rizika přinášelo v poslední době poskytování likvidity pomocí strategie držení/stakingu tokenu GLP a jeho syntetického hedgingu pomocí perpetual futures nebo klasických futures. (Podle toho, jestli jsou klasické futures v contangu nebo backwardation a jak moc je pro nás zajímavé. Další možností je vypisování opcí na příslušný exposure a inkasování dodatečného výnosu v podobě opčních prémií.)

GLP představuje index aktiv, která jsou používána pro swapy a pákové obchodování. Jedná se především o kvalitní aktiva (BTC, ETH, USDC, USDT), která představující téměř 95 % celého indexu.

Aktuální cena tokenu GLP je kalkulována na základě celkové hodnoty všech aktiv, které index obsahuje a zisku/ztráty obchodníků, kteří s danými aktivy spekulují mezi sebou.

Naše hlavní teze je postavena na statistice, kdy je více než 80 % všech traderů ztrátových. Proto se vyplatí v tomto případě být jejich “kasinem”, ve kterém hrají a prodělávají peníze. Tato situace se však v závislosti na celkových tržních podmínkách může měnit a proto tuto strategii stejně jako ostatní neustále vyhodnocujeme a aktivně spravujeme.

Plain vanilla opce a opční kombinace

Plain vanilla opce a opční kombinace

V našem řízení portfolia využíváme i opčních strategií, přičemž se snažíme především participovat na volatilitě kryptoměn. V současném trhu jsme schopni obchodovat pouze opce na BTC a ETH vzhledem k nízké likviditě u ostatních aktiv.

Při využívání plain vanilla opcí preferujeme pouze nákupy, kdy obchodujeme určitý směr trhu s omezeným rizikem, které nám opce poskytují. Z komplexnějších opčních kombinací využíváme především long straddle, long strangle a long iron condor vzhledem k větší přirozené volatilitě kryptoměn.

AI

Využití AI a machine learning

V dnešní době neexistuje příliš mnoho cest, jak mít pozitivní expozici do kryptoměnového trhu a zároveň využít síly machine learningu a umělé inteligence k tvorbě dodatečného výnosu. Díky znalosti trhu jsme však našli prostor pro kvalitní alokace i v této oblasti.

Jedná se o doplňkovou strategii, která využívá umělé inteligence k tvorbě predikčních modelů pro akciový trh. Celý predikční ekosystém a jeho funkčnost zajišťuje blockchainová technologie a kryptoměna, která je nezbytná pro fungování celého AI ekosystému.

Získáváme tak 2 výhody v rámci jedné investice. A to expozici do kvalitního digitálního aktiva a zároveň přístup k robustním predikčním modelům vytvořených kooperací těch nejlepších datových vědců a umělé inteligence.

Spotový Grid trading

Spotový Grid trading

Grid je kvantitativní tradingovou strategií. Jedná se o robota, který automatizuje nákupy a prodeje digitálních aktiv v určitém předem nakonfigurovaném pásmu. Gridový trading performuje nejlépe ve chvíli, kdy se trh pohybuje v určitém pásmu. Grid se pak snaží vydělávat na malých změnách ceny.

Kvantitativní trading není primární strategií našeho fondu a je využíván pouze k zefektivnění naší hlavní strategie správy peněz. Vzhledem k povaze trhu preferujeme pouze long gridy.