Investiční teze⁠

Digitální aktiva, často chybně označována jako kryptoměny, jsou základem projektů postavených na blockchainových technologiích. Pro řadu investorů je tento svět stále nepochopený. A vzhledem k jeho složitosti tak často podléhají názorům “odborníků”, kteří se však sami v tomto světě plně neorientují.

Proto jsme připravili alespoň tento základní přehled toho, na čem stavíme naše investiční teze a proč věříme, že investice do těchto projektů dává smysl nejen z pohledu vysokého potenciálu zhodnocení. Ale také z důvodu hedgování investic do stávajících technologických firem, které mohou být z dlouhodobého hlediska touto nastupující technologií ohroženy.

“Blockchain je největší příležitost, kterou si během následující dekády dokážeme představit.”

Bob Greifeld, former Nasdaq CEO

Proč věříme v blockchain?⁠

Základem každého dobře fungujícího projektu nebo technologie je vytváření přidané hodnoty pro zákazníka. Pokud nová technologie již dnes (nebo svým potenciálním využitím) může zefektivnit fungování jakéhokoli systému, nebo přinést zcela nový způsob fungování, má jednoznačně na trhu své místo a smysl.

Projekty postavené na blockchainu toto v současné době přináší zejména díky níže uvedeným vlastnostem:

icon - Decentralizace
Decentralizace

Transakce v Blockchainu jsou zpracovávány a ověřovány konsenzem většiny síťových uzlů. Jsou replikovány na uzly v ledgeru - “účetní knize”. To vylučuje potřebu, aby zprostředkovatel sdílel a udržoval údaje o transakcích. Systém tak funguje bez centralizované důvěry.

icon - Neměnitelnost
Neměnitelnost

Transakce v Blockchainu jsou ukládány do bloků. Každý blok v řetězci je spojen s předchozím blokem pomocí kryptografické hashovací funkce. Jakýkoliv pokus o úpravu bloku ovlivní následující bloky v řetězci. Data na blockchainu tak nelze jednoduše smazat nebo změnit.

icon - Transparentnost
Transparentnost

Ledger je aktualizován pouze v případě, že většina uzlů dosáhne konsenzu (shody). Změny v síti jsou veřejně viditelné, což zajišťuje průhlednost a bezpečnost.

icon - Sledovatelnost
Sledovatelnost

Distribuovaná a transparentní povaha Blockchainu usnadňuje sledování jakékoliv transakční události. Každá aktualizace stavu může být zpětně sledována k jejímu původu. To pomáhá při zvyšování bezpečnosti, účinnosti a průhlednosti sítě.

icon - Důvěryhodnost
Důvěryhodnost

Technologie Blockchain umožňuje transakce aktiv mezi neznámými stranami, které si nedůvěřují. Distribuováním ledgeru do různých uzlů v síti a aktualizací toho ledgeru pomocí konsenzu se zajišťuje platnost transakcí v nedůvěryhodném prostředí.

Základní rozdělení světa digitálních aktiv⁠

Digitální aktiva do kterých investujeme je možné rozdělit do 3 základních kategorií, které se následně dělí do řady podkategorií:

Prostředky směny

Tato kategorie vše odstartovala a jejím nejznámějším zástupcem je Bitcoin. Jedná se o proof of work nebo proof of stake digitální aktiva, kterým se opravdu dá říkat kryptoměny. Jsou to platební sítě aplikující všechny základní klíčové vlastnosti blockchainu do praxe. Hlavním zástupcem je Bitcoin, i když spíše než pro roli měny se osvědčil jako store of value asset, který ve světě digitálních aktiv bude mít vždy své místo. Z toho důvodu ostatní assety z této kategorie jako je například Litecoin, XRP, Monero, Dash, Zcash, NEM, ZEN, Bitcoin Cash nebo Digibyte zařazujeme do portfolia pouze za vyjímečných situací.

Smart kontrakt sítě

Tuto kategorii odstartovalo v roce 2015 Ethereum s coinem ETH. Smart kontrakt sítě jsou platformy, na kterých lze programovat decentralizované aplikace a tokeny. Coiny těchto smart kontrakt sítí zpravidla slouží zpravidla k placení poplatků v dané síti a rozhodovacích práv nad danou sítí. Jako další můžeme uvést například Solanu s coinem SOL, Cardano s coinem ADA, Cosmos s coinem ATOM a další. U těchto projektů je za nás z investičního hlediska nejdůležitější právě adopce daných sítí - to kolik tam lidé vyvíjejí projektů a jak moc se používá.

Tokeny na smart kontrakt sítích

Coinům, které nevyužívají svojí vlastní blockchainovou síť se říká tokeny. Tokeny jsou digitální aktiva, která si může kdokoliv jednoduše vytvořit na jedné ze smartkontrakt sítí a s velkým nadhledem je můžeme většinou aproximovat jako akcie projektů na které jsou navázané. Těchto projektů je ve světě digitálních aktiv naprosto nejvíce a každý si je může naprogramovat jak chce a přiřadit jim jakou utilitu chce. Někdy jsou naprosto bezcenné a někdy naopak svým držitelům mohou poskytovat ještě větší výhody než držení akcií ve světě tradičních financí. Identifikovat na základě dat, které projekty skutečně dávají smysl a které jsou bezcenné je naše klíčové know-how, díky kterému dokážeme potenciálně dosahovat vysokého zhodnocení.

Díky našim znalostem a neefektivitě trhu digitálních aktiv jsme schopni mezi sebou porovnávat digitální aktiva především ze 2. a 3. kategorie a díky tomu dlouhodobě porážet výsledky trhu, nebo jednotlivých projektů.

Adopce digitálních aktiv

Trh digitálních aktiv je postaven na nových technologiích a jejich aplikaci do praxe. Velmi často se k tomuto trhu vyjadřují investoři erudovaní v jiných odvětvích, kteří však plně nerozumí principům této technologie a tak koluje mezi investory řada mýtů a omylů.

Níže se tedy podíváme na vybrané využití blockchainových technologií s cílem jednoduše a prakticky ukázat, proč má tato technologie smysl, jaké je její reálné využití a hodnota, kterou investoři následně oceňují na trhu digitálních aktiv.

Teze

Open finance

Věříme, že když budou všechny investiční jednotky jako akcie, dluhopisy, nemovitosti, měny nebo komodity interoperabilní, programovatelné a zahrnutelné do blockchainových sítí, stanou se efektivnější a přístupnější pro každého člověka na planetě.

Akcelerátory adopce

Akcelerátory adopce 

 • efektivnější globální trhy
 • rostoucí světová nerovnost
 • vzestup retailového investování (např. Gamestop/Reddit)
 • dostupnější finanční služby

Web3

Teze web3 je založena na vizi suverénních dat, kdy jsou spotřebitelé oprávněni vlastnit svá data. A tím, jak se toto paradigma přesouvá od technologických gigantů a bank vlastnících spotřebitelská data, dojde k masivní vlně inovací a tvorbě nových hodnot. Tato změna umožní vznik mnoha nových oborů podnikání a služeb.

Akcelerátory adopce 

 • nedůvěryhodné software inovace
 • cambridge analytica
 • equifax data breach
 • solarwinds hacks
 • big tech and antitrust backlash

Non-sovereign Money

Mnozí si myslí, že jde pouze o “digitální zlato”. My se nicméně domníváme, že toto pojetí výrazně znehodnocuje základní teze. Globální nestátní peníze považujeme za nadmnožinu “digitálního zlata”. Pokud jde o šířku a možnosti využití, představují digitální aktiva výrazně větší trh.

Akcelerátory adopce 

 • bezprecedentní monetární politika
 • devalvace amerického dolaru
 • obavy z inflace
 • historicky nízké výnosy
 • “programovatelné” peníze
 • slučování Tech and Finance

Kategorie digitálních aktiv

bitcoin

Kategorie Kryptoměny

Představitel: Bitcoin (BTC)

Jedná se o první a nejrozšířenější blockchainový projekt, který vznikl jako reakce na krizi v roce 2008. Problém, který Bitcoin řeší, je zejména důvěra, bezpečnost a transparentnost. Díky tomu, že je postaven na blockchainu, umožňuje, aby si měnu mezi sebou posílali bez rizika účastníci směny napřímo bez nutnosti prostředníka.

Současně je počet BTC omezen na 21 milionů a není možné vytvořit další, tak jak tomu je s tradičními státem vydávanými a kontrolovanými penězi.

V současné době je mu i přes vysokou volatilitu přisuzována zejména funkce uchovatele hodnoty, tzv. zlato 2.0. Hlavním důvodem, proč je bitcoin efektivnější než fyzické zlato, je zejména jeho jednodušší směna, skladování a dostupnost kdykoli a kdekoli na světě. Přičemž postačí pouze přístup k internetu a kód ke své virtuální peněžence.

O výhodách Bitcoinu lze mluvit celé hodiny a jeho sílící komunita velmi aktivně šíří povědomí o jeho využití v praxi. Z pohledu investora je důležité, že jeho adopce neustále roste a že roste počet držitelů. Tím pádem klesá i náchylnost k manipulaci trhu. Zkrátka rostoucí poptávka s omezenou nabídkou s vysokou pravděpodobností znamená dlouhodobě růst ceny vybraného aktiva. Zpochybňovat investici do Bitcoinu je dnes již stejné jako zpochybňovat investici do zlata.

ethereum

Kategorie smart kontrakt sítě

Představitel: Ethereum (ETH)

Ethereum je leaderem v oblasti smart kontrakt sítí. Smart kontrakt sít si můžeme zjednodušeně představit jako “blockchainový internet”, který programátorům umožňuje vytvářet decentralizované aplikace. Aby bylo možné síť využívat, je potřeba platit poplatky, které jsou hrazeny v nativním coinu sítě a to Etheru (ETH).

Zjednodušeně řečeno: Čím více aplikací je na síti v provozu, tím více uživatelů síť využívá, a tím je vyšší poptávka po ETH, což znamená rostoucí cenu. Ve své podstatě je tak držení ETH obdobou držení podílu ve firmě poskytující internet. Současně mohou mít také držitelé ETH pravomoc rozhodovat o dalším vývoji sítě.

Jaké aplikace je například možné na takové síti vytvářet a tedy důvod, proč by ji měl někdo využívat a chtít do ní investovat, si ukážeme na příkladu tokenů na smart kontrakt sítích.

tokens

Kategorie tokeny na smart kontrakt sítích

Tokeny jsou jedny z nejmladších kategorií, které blockchainová revoluce přinesla. Na počátku vznikly měny, které umožnily posílat si mezi sebou virtuální peníze bez nutnosti využívat prostředníky (banky).

Následně vznikly smart kontrakt sítě, které umožnily vytvářet decentralizované aplikace díky tzv. smart kontraktům. V podstatě tak vznikl systém, ve kterém je možné vytvářet specifické aplikace. Obdobně jako když se objevili první mobilní telefony s operačním systémem.

Smart kontrakt si můžete představit jako jednoduchý příkaz, jehož exekuce je zajištěna právě díky blockchainové technologii. Může to být například příkaz, že se k určitému datu z vaší peněženky odečte 1 BTC, pokud nevrátíte zapůjčené USD na předem definovanou adresu věřitele.

A tento vývoj umožnil další krok. A to vytváření celé řady projektů využívajících vlastností blockchainu k řešení problémů a vytváření efektivnějších řešení než jaké nám současné technologie umožnily.

Tyto projekty jsou zjednodušeně decentralizované firmy a tokeny těchto projektů mohou mít různou funkci, například být “akcií takové firmy”, díky které její držitel získává podíl na výnosech projektu, ale například také rozhodovací pravomoc v projektu.

Těchto tokenů jsou tisíce a existuje celá řada jejich využití, náš primární focus je zejména na ty, za kterými je skutečná hodnota a fungující projekty.

Pro člověka neznalého prostředí je počet tokenů a jejich možné využití zcela jistě matoucí. Rozsah nových projektů vznikajících na blockchainu je tak velký, že pro řadu investorů může celý tento segment působit pouze jako nějaká velká bublina ve které létají ceny o stovky procent nahoru, ale i dolů bez jakékoli logiky. Tento trh však má své zákonitosti, které po mnoha letech v něm již známe a díky kterým dokážeme vybírat projekty s největším potenciálem zhodnocení.

Pro příklad níže uvádíme zjednodušeně vybrané use-case jednotlivých projektů pro lepší pochopení reálného využití této technologie.

tokens

Tokeny burz

Jedná se o “akcie burz digitálních aktiv”. Zjednodušeně burza vybírá za transakce poplatky. Tyto poplatky jsou následně využity na financování provozu burzy a v určitém poměru rozdělovány držitelům tokenu burzy.

Tyto projekty tak mají jednoznačně definovaný use-case, funkční produkt, trakci, uživatele a ekonomiku. Díky tomu je možné určit relevantně hodnotu tokenu a následně při splění celé řady dalších podmínek uvažovat o zařazení do portfolia.

image biliony

Lending a borrowing platformy

Tyto platformy umožňují, aby koncoví uživatelé půjčovali peníze přímo mezi sebou bez nutnosti prostředníka. Půjčka je zajištěná hodnotou “zástavy” digitálních aktiv, a tím pádem ten kdo půjčuje, nepodstupuje riziko, že by mu dlužník prostředky nevrátil. Jedná se o stejný princip na základě kterého půjčují lidem banky, ale efektivnější.

lekarna

Zdravotnictví

Blockchain v budoucnu umožní mít veškeré své zdravotní údaje plně pod kontrolou. A to všude tam, kde je přístup k internetu. Přístup k nim bude možné sdílet s lékaři a pojišťovnami.

Díky tomu, že bude mít každý pacient kontrolu nad svými neměnnými údaji, dojde nejen k výraznému zvýšení efektivity z pohledu plateb za péči (žádné duplicitní zákroky, nebo výkazy neexistujících zákroků), ale také z pohledu zkvalitnění péče, kdy bude mít lékař vždy k dispozici kompletní a aktuální informace o zdravotním stavu pacienta.

deštník

Pojišťovnictví

Blockchain eliminuje rizika podvodů a urychlí pojistná plnění. Díky smart kontraktům dojde k výraznému zrychlení výplaty pojistného plnění v případě naplnění předem definovaných podmínek. Vzniknou tak nové, efektivnější a transparentnější pojišťovny postavená na této technologii.

skyscraper

Nemovitosti

V oblasti nemovitostí přináší blockchain výrazné zvýšení efektivity a bezpečnosti. Ač si to neuvědomujeme, tak data v katastru nemovitostí může kdykoli, kdokoli přepsat, což se v zemích s méně rozvinutým právním státem děje.

Současně je blockchain řešením neefektivity procesu nákupu a převodu nemovitostí, včetně řešení úschovy peněz. S využitím smart kontraktu by bylo možné zadat příkaz, že ve chvíli, kdy přijdou peníze na peněženku prodávajícího, dojde automaticky k přepisu záznamu o majiteli nemovitosti na blockchainu.

Toto je jen hrstka z uvedených využití technologie, která má uplatnění také v počítačových hrách, sběratelství, médiích a dalších oblastech každodenního života.

Závěr

Svět digitálních aktiv je velmi dynamický a přináší s sebou pro investory neznalé prostředí řadu nástrah. Na jednu stranu je velmi atraktivní z pohledu potenciálu násobného zhodnocení investic, ale současně s tím jsou spojena také rizika v podobě velké řady projektů, které nemají skutečnou hodnotu a pouze různými způsoby získávají zájem a peníze investorů.

Tyto projekty potom bohužel vrhají špatné světlo na celé odvětví, které je ve své podstatě stejně revoluční jako byl příchod internetu. Odvětví, které nám v budoucnu díky technologii umožní získat zpět část svobody, o kterou jsme přišli díky bankám, technologickým firmám a nedůvěryhodným politikům. A u toho dle našeho názoru stojí za to být!